Primaverde is partner van de Hartstichting

Primaverde_hart_voor_de_zaak_hartstichting_reanimatie_reddingspartner

Primaverde is een partnership aangegaan met de Nederlandse Hartstichting. Hiermee willen we een extra stap zetten richting de gezondheid van onze medewerkers en de mensen om ons heen.

Hart voor de Zaak

Het programma van de Hartstichting heet (heel toepasselijk) Hart voor de Zaak. Binnen dit programma zijn we Reddingspartner geworden. Onderdeel van ons partnership is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan de buitengevel van ons hoofdkantoor aan de Industrieweg in Waalwijk. Dit is een draagbaar apparaat dat via een elektrische schok het hartritme kan herstellen als iemand getroffen is door een hartstilstand. Bovendien gaan 6 van onze mensen een reanimatiecursus volgen. Dat is belangrijk, want reanimatie kan levens redden.

Reanimatie

Natuurlijk hopen we van harte dat we nooit een reanimatie hoeven uit te voeren. Maar in geval van nood kan reanimatie wel eens het verschil betekenen tussen leven en dood. Deze samenwerking met de Hartstichting is dus een veilig idee. Niet alleen voor onze eigen collega’s, maar ook voor de medewerkers van de bedrijven om ons heen, of als we onderweg zijn. De AED hangt op een vrij toegankelijke plaats en kan in geval van nood dus ook gebruikt worden door de medewerkers van buurbedrijven of voorbijgangers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dit partnership met de Hartstichting is een teken dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) serieus nemen. Niet voor niets is onze slogan: Primaverde, schoon en veilig werken. Dit heeft niet alleen betrekking op het doel en de kwaliteit van onze producten, maar ook op de manier waarop we omgaan met mens en maatschappij.

Weten hoe Primaverde omgaat met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid? Klik dan hier voor onze Gedragscode >

Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie over reanimatie >