Duurzaamheid en milieu

Zo helpt Primaverde mee aan een gezonde wereld

Duurzaamheid

Primaverde BV heeft duurzaamheid als vast onderdeel opgenomen in zijn missie en visie. Elke beslissing binnen ons bedrijf wordt dus getoetst aan het duurzaamheidsbeginsel. Op die manier wil Primaverde een bijdrage leveren aan een gezonde wereld, behoud van het milieu en het welzijn van mensen. Bovendien blijven we daardoor voortdurend alert op kansen waarmee we onze CO2-voetafdruk verder kunnen verkleinen. We leggen u graag uit wat dit betekent voor ons beleid en onze producten.

Bescherming = behoud

Primaverde ontwikkelt, maakt en levert producten die vervuilingen en beschadigingen tegengaan. Denk aan afdekmaterialen, kleefmatten, stofdeuren en stofwandsystemen. Deze beschermen uiteenlopende ondergronden en ruimtes tijdens bouw, renovatie , onderhoud en tal van andere werkzaamheden. Bescherming betekent behoud. Dus door het voorkomen van herstelwerkzaamheden, zorgen we ervoor dat grondstoffen niet onnodig hoeven te worden onttrokken aan de aarde.

Veiligheid = duurzaamheid

In de visie van Primaverde is ook veiligheid voor mensen een teken van duurzaamheid. Onze producten en systemen zijn daarom zodanig ontworpen dat ze bijdragen aan de veiligheid van de mensen die ermee werken. Zo zijn de meeste afdekmaterialen zelfklevend, waardoor ze struikelrisico tegengaan en ook veilig toe te passen zijn op trappen. Onze afdekvliezen zijn licht van gewicht en leveren daardoor een bijdrage op het gebied van van arbo-veiligheid.

Voorlichting en instructie

Ten behoeve van een goede bescherming, geeft het team van Primaverde uitgebreide voorlichting en instructie over het correcte gebruik van de producten. Daarbij komen ook ter sprake hoe onze producten op een veilige manier meermaals kunnen worden gebruikt. Onze communicatie vindt onder meer plaats via verpakkingen, websites, perspublicaties, social media, toolboxmeetings, product- en projectadvies en productinformatieflyers. Waar mogelijk digitaal.

Gerecyclede grondstoffen

Wij gebruiken gerecyclede grondstoffen voor de vervaardiging van onze producten. Ook dit sluit aan bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de gerecyclede polyestervezels van onze PrimaCover afdekvliezen en het gerecycled karton voor onze Ram Board producten. Restmateriaal dat ontstaat tijdens het productieproces wordt verzameld en opnieuw verwerkt tot grondstof.

Herbruikbaar en recyclebaar

De producten van Primaverde BV zijn in principe herbruikbaar en recyclebaar. Dit heeft twee gevolgen: ten eerste stimuleren wij de markt om onze producten meermaals te gebruiken, ten tweede nemen we de herbruikbaarheid van grondstoffen mee als uitgangspunt bij de productontwikkeling. De grondstoffen waaruit onze producten zijn samengesteld, zijn geselecteerd op basis van herbruikbaarheid en circulariteit. Producten die bestaan uit meerdere onderdelen zijn demontabel en kunnen gescheiden worden aangeboden bij de afvalinzameling. Waar mogelijk blijft Primaverde BV opmerkzaam op verdergaande kansen ten aanzien van herbruikbaarheid en recyclebaarheid.

Verduurzamen hoofdkantoor

Met het verduurzamen van ons hoofdkantoor in Waalwijk liggen we op schema. Inmiddels zijn er milieusparende maatregelen getroffen zoals hoogrendementsbeglazing, isolatie en led-verlichting. De elektriciteit voor ons hoofdkantoor wordt grotendeels opgewekt via zonnepanelen. Onze buitendienstadviseurs wonen in hun werkgebied, of zo dichtbij mogelijk. De CO2-uitstoot van de getankte brandstof compenseren wij volledig. Per liter draagt Primaverde namelijk een bedrag af aan een CO2-compensatieprogramma. Hiermee worden duurzaamheidsprojecten in binnen- en buitenland gefinancierd.

Duurzame productieprocessen

Ook onze productieprocessen zijn zoveel mogelijk duurzaam gemaakt. Hiervoor zijn op de productielocaties diverse maatregelen genomen om de emissie en het energieverbruik enorm te beperken. De productiestroom is afkomstig van zonnepanelen. Ledverlichting en de inzet van milieuvriendelijk aardgas verkleinen onze CO2-voetstap nog verder. Bij de selectie van nieuwe productielijnen is duurzaamheid een van de zwaarste selectiecriteria. De structuur en maakwijze van onze producten zijn zodanig geoptimaliseerd dat er zo weinig mogelijk grondstoffen nodig zijn voor de productie ervan.

PrimaCover afdekvlies zelfklevend herbruikbaar duurzaam bescherming trap vloer beton
Curtain-Wall_stofwandsysteem_bescherming_stofvrij_herbruikbaar_duurzaam
Ram_Board_vloer_damp-open_recyclebaar_afdekmateriaal
Nieuwsbrief_FugenmeisterSpatels_kitvoeg


Hoe lang blijven duurzaamheidsmaatregelen nodig?

Wanneer heeft Primaverde alle duurzaamheidsmaatregelen genomen die nodig zijn? Wij verwachten niet dat er een moment is waarop we comfortabel achterover gaan leunen. Het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen is immers een continue uitdaging. Onder invloed daarvan ontstaan wereldwijd doorlopend nieuwe technieken die een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Iedere dag gaan we een stapje verder. Primaverde stopt niet na vandaag met het investeren en optimaliseren van zijn producten en processen. Duurzaamheid blijft dus onderdeel van onze missie en visie. Primaverde blijft producten op de markt brengen die gebouwen en oppervlakken beschermen. Daardoor zijn minder herstelwerkzaamheden nodig en hoeven zo min mogelijk producten te worden onttrokken aan de aarde. Op alle gebieden blijven wij opmerkzaam op de kansen die ons milieu ten goede komen.

Heeft u vragen over duurzaamheid?

Heeft u vragen aan Primaverde over duurzaamheid? Stuur ons gerust een berichtje. Of kijk op de contactpagina.