Download artikelbestanden, afbeeldingen en promotiefilmpjes.

Dit is de downloadpagina van Primaverde. Via deze pagina krijg je toegang tot onder andere artikelbestanden, afbeeldingen en promotiefilmpjes. Op deze wijze ondersteunt Primaverde distributeurs, eindgebruikers en andere professionals in de branche. Deze informatie is toegankelijk voor onze relaties. Neem hiervoor contact op met verkoop@primaverde.nl.

Downloadvoorwaarden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze publicaties mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of met gebruikmaking van enig ander elektronisch of mechanisch middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Primaverde B.V. U bereikt ons via verkoop@primaverde.nl.

Uitzonderingen zijn publicaties die zijn gemaakt met als doel positieve aandacht te vragen voor Primaverde en/of de tot Primaverde behorende merken en/of producten. Alle rechten op teksten, afbeeldingen en informatie berusten uitdrukkelijk bij Primaverde B.V. Deze rechten blijven volledig van kracht, ook als u deze documenten via het gekozen medium heeft gepubliceerd.